Cercetarea la FCFDP

Domenii de cercetare

Mecanica Structurilor
Răspunsul dinamic al podurilor sub acţiunea convoaielor
Răspunsul seismic al lucrărilor de artă
Robusteţe structurală
Prăbuşire progresivă
Studii interdisciplinare

Mecanica solului
Evaluarea caracteristicilor terenurilor de fundare
Metode de imbunatatire a terenurilor de fundare
Studii si solutii de eliminare a fenomenelor de instabilitate

Materiale de constructii
Betoane cu agregate usoare
Betoane decorative
Materiale speciale pentru injectari de fisuri
Aditivi pentru mortare si betoane

Poduri metalice, poduri de beton armat si beton precomprimat
Proiectarea suprastructurilor de poduri metalice si poduri de beton armat
Reabilitarea si consolidarea podurilor metalice si din beton armat
Norme europene de proiectare a structurilor de poduri metalice si din beton armat

Drumuri
Studii si cercetari asupra materialelor de constructie
Urmarirea comportarii in timp a imbracamintilor rutiere si stabilirea strategiei de intretinere
Studii in domeniul traficului urban, gestionarii circulatiei, sigurantei circulatiei si managementului urban

Tehnologia si managementul in constructii
Tehnologii pentru lucrari de reabilitare a constructiilor
Tehnologii de reabilitare a drumurilor si podurilor
Inovarea tehnologica
Managementul in constructii
Protectia mediului
Economia constructiilor

 

Centre de cercetare

Cercetarea ştiinţifică ocupa un loc central in cadrul evoluţiei academice a Facultăţii de Cai ferate, Drumuri si Poduri. Centrele de cercetare ofera posibilitatea personalului didactic, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor la studii de licenţă din anii terminali sa desfăşoare activităţi de cercetare în domenii prioritare, finanţate din granturi şi contracte.

 

Laboratoare

Laboratorul de Drumuri

Funcţionează în cadrul Centrului de Cercetare “DRUMURI SI AEROPORTURI” din Departamentul de Drumuri, Căi Ferate si Materiale de Constructie a Universitatii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri încă din anul 1948 şi este autorizat de Inspecţia de Stat în Construcţii începând cu anul 2004.
Laboratorul desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, expertize, elaborare de norme tehnice specifice aferente drumurilor.
Obiectul principal de activitate îl constituie realizarea de lucrări de cercetare şi încercări specifice profilelor autorizate din cadrul laboratorului.
Aflati mai multe informatii despre Laboratorul de Drumuri

 

Laboratorul de Cai ferate

Functioneaza in cadrul Departamentului de Drumuri, Căi Ferate si Materiale de Constructie al Universitatii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri încă din anul 1974, odata cu inaugurarea corpului L al facultatii CFDP.
Este laborator didactic unde se desfasoara orele de seminar si aplicatii de la cursul de Cai ferate,Suprastructura Caii Ferate, Proiectarea suprastructurii liniilor de metrou si de tramvai
Aflati mai multe informatii despre Laboratorul de Cai ferate

 

Laboratorul de Rezistenta materialelor

Laboratorul de Rezistenta materialelor functioneaza in cadrul Centrului de Cercetari avansate in Rezistenta Materialelor, din Departamentul de Rezistenta Materialelor, Poduri si Tuneluri a Universitatii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri.
Este un laborator de gradul I in care se desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si prestari servicii.
Aflati mai multe informatii despre Laboratorul de Rezistenta materialelor

 

Laboratorul de Chimie si materiale de constructii

Aflati mai multe informatii despre Laboratorul de Chimie si materiale de constructii