Regulamente

Carta universitară

În conformitatea cu Legea Educației Naționale:

În baza prevederilor prezentei Carte se elaborează regulamente privind:

Consultă Carta UTCB

    

Codul de etică și deontologie profesională universitară

Codul de etică și deontologie profesională al personalului unei instituții publice reprezintă normele etice de conduită care stabilesc și reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita salariaților în relațiile inter-instituționale, precum și în relațiile acestora cu societatea.

Consultă Codul de etică și deontologie profesională universitară

    

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din UTCB

În Universitatea Tehnică de Construcții din București, posturile didactice sau de cercetare vacante se ocupă pe perioadă determinată sau nedeterminată prin concurs organizat în conformitate cu Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, Metodologia cadru de concurs aprobată prin HG nr. 457/2011, modificată prin H.G. nr.36/2013OMENCS nr.6129/20.12.2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare și cu ordinele ministerului de resort incidente în materia concursurilor pentru posturile din învățământul superior. Prezenta Metodologie se aplică începând cu anul universitar 2017-2018.

Consultă Metodologia