Regulamente

Carta universitară

În conformitatea cu Legea Educației Naționale:

În baza prevederilor prezentei Carte se elaborează regulamente privind:

Consultă Carta UTCB

 

Metodologie finalizare studii Ciclul I – aprobat în ședința Senatului UTCB din 12 februarie 2018

Metodologie finalizare studii Ciclul II – aprobat în ședința Senatului UTCB din 12 februarie 2018

Regulament privind desfăşurarea activităţii studenţilor în UTCB

Regulament cămine – cantină

Organizarea programelor de studii în sistemul de credite transferabile

Regulament Biblioteca Universitatii Tehnice De Constructii Bucuresti

Regulamentul privind desfășurarea activităților în Sala de Sport a UTCB