Centre de cercetare

Cercetarea ştiinţifică ocupa un loc central in cadrul evoluţiei academice a Facultăţii de Cai ferate, Drumuri si Poduri. Centrele de cercetare ofera posibilitatea personalului didactic, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor la studii de licenţă din anii terminali sa desfăşoare activităţi de cercetare în domenii prioritare, finanţate din granturi şi contracte.