Poduri și tuneluri

Programul de studii universitare de master „Poduri și tuneluri” este un program de tip profesional ce asigură completarea competențelor dobândite în cadrul programelor de studii de licență din domeniul ingineriei civile, specializarea poduri și tuneluri, specializare unică la nivel național. Programul de master „Poduri și tuneluri” asigură competențe de nivel 7 – Cadrul Național al Calificărilor și se adresează studenților/specialiștilor care vizează activități în domeniul proiectării, expertizării, execuției podurilor și tunelurilor precum și administrarea lucrărilor de infrastructură rutieră și de cale ferată. Conținutul planului de învățământ este orientat pe aprofundarea unor cunoștințe din domeniul mecanicii structurilor, calculului și alcătuirea podurilor și tunelurilor și a tehnologiilor de execuție și întreținere. Absolvenții au posibilitatea continuării pregătirii profesionale în cadrul studiilor de doctorat ce facilitează accesul către o carieră universitară sau cercetare.