Servicii

 

CAMINE


Studenții beneficiază de cazare în căminele UTCB aflate în Campusul Tei, lângă facultate, în limita locurilor disponibile.
Studenții pot servi masa la cantina Universității, aflata în același campus. Cazarea si masa la cantină sunt asigurate contra cost, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind organizarea si funcționarea căminelor si cantinei studențești”.
Studenții bugetari beneficiază de subvenționarea parțială a costului cazării, limitele subvenției fiind stabilite de Ministerul Educației Naționale.

 

SALA DE SPORT

Sala de Sport a Universității Tehnice de Construcții București, este destinată în principal asigurării logistice a activităților de educație fizică și sport desfășurate în cadrul planurilor de învățământ ale facultăților de către studenții Universității, denumite în continuare activități de baza.
În timpul rămas disponibil în afara activităților de bază, în sala de sport pot fi organizate activități si jocuri sportive, antrenamente, fitness si aerobic in conformitate cu prevederile Regulamentului privind desfășurarea activităților în Sala de Sport a UTCB.

    

 

CABINET MEDICAL

Studenții Universității Tehnice de Construcții București beneficiază de asistență medicală gratuită, acordată în cadrul Cabinetului medical al U.T.C.B, amplasat în Campusul Tei.