Practică

Practica Tehnologica 2019

Documente utile:

REGULAMENT DE PRACTICA

Art.1 Practica tehnologica se va desfasura in perioada…… IULIE 2019.

a. Ziua 1 – instructaj de Practica, in cadrul Facultatii Cai ferate, Drumuri si Poduri. Studentii care nu se vor prezenta la Instructaj nu vor avea dreptul de efectuare a Practicii in perioada respectiva.

b. Ziua 2 – deplasarea la locul de Practica

c. Finalizare Practica – sustinere Colocviu Practica

Art.2 Studentii sunt obligati sa prezinte la Secretariatul Facultatii CFDP, urmatoarele documente:

· cerere scrisa cu optiunea pentru locurile de Practica prezentate de Facultate sau cerere scrisa pentru efectuarea Practicii in regim individual;

· adeverinta din partea Societatii care organizeaza Practica, conform modelului prezentat, in cazul efectuarii practicii in regim individual. Este obligatoriu ca domeniul de activitate al societatii sa fie similar cu profilul Facultatii CFDP.

In situatia in care, pana la termenul limita stabilit de Decanat, studentul nu a prezentat o optiune in acest sens, va fi repartizat din oficiu, pe locurile de Practica ale Facultatii.

Art.3 Studentii sunt obligati sa semneze CONVENTIA DE PRACTICA, la Secretariatul Facultatii CFDP.

Art.4 Studentii sunt obligati sa intocmeasca CAIETUL DE PRACTICA, pe tot parcursul desfasurarii acesteia, conform FISEI DISCIPLINEI. La finalul Practicii, CAIETUL trebuie semnat de societatea organizatoare.

Art.5 In cadrul vizitelor tematice (daca este cazul) studentii sunt obligati sa completeze FISA VIZITEI TEMATICE, pentru fiecare zi de vizita, pe care o vor adauga ulterior in CAIETUL DE PRACTICA.

Art.6 La incheierea Practicii individuale studentul va obtine o caracterizare privind activitatea desfasurata in societate si pontajul de prezenta pe formularul tip, semnat si stampilat de reprezentantii legali. Formularul va fi adaugat in CAIETUL DE PRACTICA.