Finalizare studii

Metodologii:

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de licență se organizează conform Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I.

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de masterat se organizează conform Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul II.

  

STRUCTURA CADRU A PROIECTELOR DE DIPLOMĂ:

  

TEME LUCRĂRI DE DISERTAȚIE:

  

DOCUMENTE LICENȚĂ:

  

DOCUMENTE MASTER:

Susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare: