Finalizare studii

Metodologii:

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de licență se organizează conform Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I.

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de masterat se organizează conform Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul II.

STRUCTURA CADRU A PROIECTELOR DE DIPLOMĂ:

TEME LUCRĂRI DE DISERTAȚIE:

DOCUMENTE LICENȚĂ:

DOCUMENTE MASTER: