Infrastructura

Laboratoare:

Laboratorul de Drumuri

Laboratorul de Rezistenţa Materialelor

Centrul de monitorizare impact infrastructură asupra mediului

Laboratoarele de Chimie şi Materiale de Construcţii

Săli de curs:

Sala I.1 – Amfiteatrul „Anghel Saligny”

Sala I.4. „Iosif Craus”

Sala III.13. „ Ioan Stănculescu”

Sala de Seminarii Ştiinţifice

Săli de seminar:

Sala I.4. „Iosif Craus”

Sala de Seminarii Ştiinţifice

Sala II.15.

Sala Rose

Biblioteca

Centrul de resurse