Anunțuri și rezultate admitere

2021

Lista finală a candidaților admiși la Facultatea de Căi ferate, Drumuri și Poduri la programele universitare de master – Sesiunea Iulie si Septembrie 2021

Lista candidaților admiși la Facultatea de Căi ferate, Drumuri și Poduri la programele universitare de master – Sesiunea iulie 2021

2020

Lista finală a candidaților admiși la Facultatea de Căi ferate, Drumuri și Poduri la programele universitare de master – Sesiunea Iulie si Septembrie 2020

2019

Lista candidatilor admisi la FCFDP pe locurile finantate de la buget la programul de studii universitare de masterat IIT – Sesiunea Iulie si Septembrie 2019

Lista candidatilor admisi la FCFDP pe locurile finantate de la buget la programul de studii universitare de masterat PT – Sesiunea Iulie si Septembrie 2019

Lista candidatilor admisi la FCFDP pe locurile cu taxa la programul de studii universitare de masterat IIT – Sesiunea Iulie si Septembrie 2019

Lista candidatilor declarati admisi pe locurile finantate de la buget MASTERAT FCFDP septembrie 2019

Lista candidatilor declarati admisi pe locurile cu taxa Masterat FCFDP septembrie 2019

Lista candidatilor declarati admisi la CICLUL II – MASTER – FCFDP – Sesiunea de admitere – Iulie 2019

2018

Lista completă a candidaților admiși la studii universitare de master FCFDP 2018