Secretariat

SECRETARIAT FACULTATEA DE
CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI

Secretar şef: ing. Georgiana Ana Maria MITU
e-mail: ana.mitu@utcb.ro

Mariana NICULAE
e-mail: secretariat.fcfdp@utcb.ro

Carmen ALBU
Ciclul I – Licență – Anul I
Ciclul II – Master- Anul I și II
e-mail: carmen.albu@utcb.ro

Gabriel DIMULESCU
Ciclul I – Licență – Anul II, III și IV
e-mail: gabriel.dimulescu@utcb.ro

Adresa: B-dul Lacul Tei, nr. 122-sector 2 – Bucureşti, cod 72311.
Telefon: 021 242 12 08 int.151
e-mail: secretariat.fcfdp@utcb.ro

Programul cu publicul al secretariatului Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri este suspendat în perioada 30.07.2021 – 23.08.2021.