Programe de studii

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, din cadrul Universității Tehnice de Construcții București formează specialiști în domeniul construcțiilor de căi ferate, drumuri și poduri.

Studiile sunt structurate pe două cicluri:

Studii de licenţă (Bachelor of Science), cu durată de 4 ani.
Studii de masterat (Master of Science), cu durată propusă de 2 ani.
Cursuri postuniversitare de specializare sau conversie.

STUDII DE LICENŢĂ

Oferta Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri pentru studiile de Licență este următoarea:


Durata studiilor de licenţă oferite de facultate este 4 ani în regim bugetat sau cu taxă.

Planurile de învăţământ combină noţiuni teoretice şi aplicative prin proiecte, activităţi de laborator şi practică pe şantier, pentru a asigura absolvenţilor abilităţile şi competenţele solicitate de piaţa forţei de muncă. Studiile sunt comune în primii doi ani, diferențierea pe specializări realizându-se începand cu anul III.  Ciclul studiilor de licenţă se încheie prin susţinerea unui proiect de diplomă şi obţinerea diplomei de Inginer.

Competenţele absolvenţilor cu diplomă de licenţă


STUDII DE MASTER

Oferta Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri pentru studiile de Masterat este următoarea:

Studiile de masterat se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, au o durata de 2 ani și se finalizează cu o lucrare de disertație.

Competenţele absolvenţilor cursurilor de master