Anunțuri și rezultate admitere

2021

Lista finală a candidaților admiși la Facultatea de Căi ferate, Drumuri și Poduri la programele universitare de licență – Sesiunea Iulie si Septembrie 2021

2020

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri Licență Taxă – admiși pe locurile cu TAXA finanțate de UTCB din venituri proprii

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri Licență Taxă – admiși pe locurile vacantate prin retragerea unor candidati admiși

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri Licență Taxă

Facultatea de Căi ferate, Drumuri și Poduri Licență taxă plătită de UTCB

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri Licență Buget Suplimentare

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri Licență Taxă Redistribuiti

2019

Lista candidatilor admisi la FCFDP pe locurile finantate de la buget la programul de studii universitare de licenta CFDP – Sesiunea Iulie si Septembrie 2019

Lista candidatilor admisi la FCFDP pe locurile cu taxa la programul de studii universitare de licenta CFDP – Sesiunea Iulie si Septembrie 2019

Lista candidaților declarați admiși pe locurile finanțate de la buget la FCFDP – Sesiunea septembrie 2019

Lista candidaților declarați admiși pe locurile cu taxă la FCFDP – Sesiunea septembrie 2019

Lista candidaţilor declarați admiși pe locuri finanțate de la buget la FCFDP – Sesiunea Iulie 2019

Lista candidaților declarați admiși pe locurile cu taxă la FCFDP – Sesiunea iulie 2019

In atentia candidatilor respinsi

Lista candidaţilor declarați respinşi la FCFDP – Sesiunea Iulie 2019

2018

Lista completă a candidaților admiși la studii universitare de licență FCFDP 2018