Studii de licență

STUDII DE LICENŢĂ

Oferta Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri pentru studiile de Licență este următoarea:


Durata studiilor de licenţă oferite de facultate este 4 ani în regim bugetat sau cu taxă.

Planurile de învăţământ combină noţiuni teoretice şi aplicative prin proiecte, activităţi de laborator şi practică pe şantier, pentru a asigura absolvenţilor abilităţile şi competenţele solicitate de piaţa forţei de muncă. Studiile sunt comune în primii doi ani, diferențierea pe specializări realizându-se începand cu anul III.  Ciclul studiilor de licenţă se încheie prin susţinerea unui proiect de diplomă şi obţinerea diplomei de Inginer.