Biblioteca

BIBLIOTECA UNIVERSITATII TEHNICE DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Biblioteca Universității Tehnice de Construcții București este o structură cultural științifică, parte integrantă a sistemului de învățământ. Ea participă la procesul instructiv educativ, de cercetare și perfecționare, la cunoașterea valorilor culturii, științei naționale și universale.
Coordonarea de specialitate a activității bibliotecii Universității Tehnice de Construcții București, ca și a celorlalte biblioteci de învățământ superior și biblioteci centrale universitare, se asigură de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Pentru exercitarea acestor atribuții, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului se consultă cu Consiliul Național al Bibliotecilor din Învățământ.

 

CENTRUL DE RESURSE PENTRU INVATAMANTUL DIN CONSTRUCTII

Este amplasat la parterul Facultăţii de Căi ferate, Drumuri şi Poduri. Centrul oferă spaţiul ideal destinat studiului individual şi în grup pentru studenţi. Având o capacitate de 85 de locuri, centrul este structurat în mai multe săli de studiu cu destinaţii speciale: Sala de studiu în grup, Sala de studiu individual, Reţea de calculatoare, Spaţiu pentru multiplicare, copiere şi ediţie a proiectelor. În cadrul Centrului de Resurse studenţii beneficiază de asistenţa personalului de specialitate care oferă explicaţii şi îndrumare pe tot parcursul zilei. Activitatea în Centrul de Resurse, oferă studenţilor posibilitatea de a-şi realiza în totalitate propriile proiecte pentru disciplinele studiate, redactarea acestora făcându-se cu ajutorul tehnicii informaţionale şi a dotării tehnice: imprimante, copiatoare, ploter, maşini de legat. Centrul de Resurse este dotat cu o largă paletă de resurse de învaţămănt: cărţi de specialitate aproximativ 2000 de exemplare, reviste şi periodice din domeniul construcţiilor, ghiduri şi îndrumatoare de proiect, documentaţii în format electronic s.a. Domeniile de specialitate acoperite cu materiale didactice sunt: drumuri, poduri, tunele, geotehnică, fundaţii, căi ferate, mecanică, statică, dinamică, rezistenţă, teoria elasticităţii.