Departamente


Departamentul Drumuri, Căi Ferate şi Materiale de Construcţii

Director departament: Prof. dr. ing. Carmen RĂCĂNEL

Departamentul Drumuri, Căi ferate şi Materiale de construcţii formează specialişti pentru activităţile de execuţie, proiectare şi întreţinere în două specializări: Căi ferate, drumuri şi poduri şi Infrastructura transporturilor metropolitane.

Colective Departament:

1. Colectiv Drumuri şi Căi ferate

Prof. dr. habil. ing. Carmen RĂCĂNEL – carmen.racanel@utcb.ro

Conf. dr. ing. Adrian BURLACU – adrian.burlacu@utcb.ro

Şef Lucrări dr. ing. Ştefan LAZĂR – stefan.lazar@utcb.ro

Şef Lucrări dr. ing. Claudia PETCU – claudia.petcu@utcb.ro

Asist. dr. ing. Alina Florentina BURLACU – @utcb.ro

Asist. drd. ing. Mihai LOBAZĂ – mihai.lobaza@utcb.ro

Asist. dr. ing. Flaviu NICĂ – flaviu.nica@utcb.ro

2. Colectiv Materiale de construcţie

Conf. dr. ing. Mirel AMĂREANU

Şef Lucrări dr. chim. Nastasia SACA

3. Colaboratori externi

Prof. dr. ing. Elena DIACONU

Prof. dr. habil. ing. Mihai DICU

Prof. dr. ing. George STOICESCU

Conf. dr. ing. Stelian POŞTOACĂ

Conf. dr. ing. Valentin ANTON

Dr. ing. Flavius Paval

Drd. ing. Felicia ALBOIU


Departamentul Rezistenţa Materialelor, Poduri şi Tuneluri

Director departament: Conf. dr. ing. Ionuţ Radu RĂCĂNEL

Departamentul Rezistenta Materialelor, Poduri şi Tuneluri formează specialişti pentru activităţile de execuţie, proiectare şi întreţinere în două specializări: Căi ferate, drumuri şi poduri şi Infrastructura transporturilor metropolitane.

Colective Departament:

1. Colectiv Poduri şi Tuneluri

2. Colectiv Rezistenţa Materialelor


Departamentul de Educaţie fizică şi Sport

Director departament: Lector dr. Ana Maria TIŢU

Educația fizică din învățământul universitar are scopul de a rezolva o serie de sarcini cu privire la dezvoltarea, consolidarea și perfecționarea unor indici fizici și psihici, cu influențe pozitive asupra unor însușiri de personalitate necesare viitorilor specialiști, urmărind în același timp dezvoltarea anumitor competențe: responsabilitatea, familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă, distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate, rezolvarea de sarcini și capacitatea de cooperare.

Colectiv Educaţie fizică şi Sport

Conf. univ. dr. Adrian Constantin Motroc

Lector univ. dr. Ana Maria Tițu – Director Departament

Lector univ. dr. Anca Șelărescu

Lector univ. dr. Oana Verona Neumann

Lector univ. dr. Cecilia Liliana Ionescu

Lector univ. dr. Florentina Uță

Lector univ. dr. Gelu Tudor Uță 

Asist. univ. dr. Alina Anca Vulpe

Asist. univ. dr. Bogdan Iulian Vulpe

Asist. univ. dr. Daniela Maleș

Asist. univ. dr. Iordan Roman

Asist. univ. drd. Aurelian Ungureanu