Contact

Universitatea Tehnică de Construcții București
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri
Adresă: B-dul Lacul Tei, nr. 122, sector 2 – Bucureşti, cod 020396.
Telefon: 021.242.12.08
E-mail: secretariat.cfdp.utcb@gmail.com