Contact

Universitatea Tehnică de Construcții București
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri
Adresă: B-dul Lacul Tei, nr. 122, sector 2 – Bucureşti, cod 020396.
Telefon: 021 242 12 08
E-mail: secretariat.fcfdp@utcb.ro