Consultații și mentori de an

                            Mentori de an

Anul I – Mentor Conf. univ. dr. ing. Marin AMĂREANU
Anul II – Mentor Lector dr. fiz. Cristina RADU
Anul III – Mentor Conf. univ. dr. ing. Adrian BURLACU
Anul IV –  Gr. Drumuri – Mentor Șef lucr. dr. ing. Ștefan LAZĂR
Anul IV – Gr. Poduri – Mentor Șef lucr. dr. ing. Corina CHIOTAN
Anul I, II Master – I.I.T. – Mentor Prof. univ. dr. ing. Carmen RĂCĂNEL
Anul I, II Master – P.T. – Mentor Conf. univ. dr. ing. Ionuț Răcănel