CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Departamentul Drumuri, Căi Ferate şi Materiale de Construcţii

Prof. univ. dr. ing. Carmen RĂCĂNEL
email: carmen.racanel@utcb.ro
telefon: 021.242.12.08 interior 247

Verificatori de proiecte şi experţi tehnici în construcţii – A4, B2 – DRUMURI, PISTE DE AVIAŢIE

Prelungirea perioadei de inscriere – pana pe 23 iulie 2021


Departamentul Rezistenţa Materialelor, Poduri şi Tuneluri

Conf. univ. dr. ing. Ionuț RĂCĂNEL
email: ionut_racanel@yahoo.com
telefon: 021.242.12.08 interior 110

Verificatori de proiecte şi experţi tehnici în construcţii – A4, B2 – PODURI

Prelungirea perioadei de inscriere – pana pe 23 iulie 2021