CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Cererea de înscriere a candidaților se depune la departamentul:

Departamentul Drumuri, Căi Ferate şi Materiale de Construcţii
email: carmen.racanel@utcb.ro
telefon: 021.242.12.08 interior 247

Verificatori de proiecte şi experţi tehnici în construcţii – A4, B2 – DRUMURI, PISTE DE AVIAŢIE
Perioada de desfășurare: octombrie – noiembrie


Departamentul Rezistenţa Materialelor, Poduri şi Tuneluri
email: carmen.racanel@utcb.ro
telefon: 021.242.12.08 interior 110

Verificatori de proiecte şi experţi tehnici în construcţii – A4, B2 – PODURI
Perioada de desfășurare: octombrie – noiembrie