Practica Tehnologica – anul II și III

Practica de domeniu – în atenția studenților din anul II

Perioada de desfășurare:

Practica de specialitate – în atenția studenților din anul III

Data de desfășurare: 20.06.2022 – 15.07.2022, prima întâlnire este obligatorie și are loc în localul UTCB pe data de 20.06.2022 între orele 09.00-10.00..

Practica se poate desfășura și în afara programului organizat de facultate/ universitate, la o entitate juridică care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor. În această situație studentul completează Anexa 2, iar entitatea juridică Anexa 1, până la data de  17.06.2022.

Colocviul de practică: se va susține pe data de 24.06.2022 (15.07.2022 prin programul POCU) pentru anul II și pe data de 15.07.2022 pentru anul III. La colocviul de practică studenții trebuie să prezinte:

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat poate fi consultată aici.

Completare Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat pentru organizarea și desfășurarea practicii în perioada de suspendare a activităților didactice față în față poate fi consultată aici. Decizia Consiliul de Administrație nr.4013 din 14.05.2021 privind desfășurarea activităților didactice poate fi consultată aici.