Practica Tehnologica – anul II și III

Practica de domeniu – în atenția studenților din anul II

Practica organizată de facultate se va desfășura în sistem online pe platforma Microsoft Teams, iar codul de acces pentru această activitate este a45bton.

Data de desfășurare: 28.06.2021 – 02.07.2021, prima întâlnire este obligatorie și are loc în echipa specificată, pe data de 28.06.2021 la ora 09.00.

Practica de specialitate – în atenția studenților din anul III

Practica organizată de facultate se va desfășura în sistem online pe platforma Microsoft Teams, iar codul de acces pentru această activitate este ti9wbgj.

Data de desfășurare: 28.06.2021 – 16.07.2021, prima întâlnire este obligatorie și are loc în echipa specificată, pe data de 28.06.2021 la ora 9.00.

Practica se poate desfășura și în afara programului organizat de facultate/ universitate, la o entitate juridică care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor. În această situație studentul completează Anexa 4 și o trimite pe adresa secretariat.fcfdp@utcb.ro până la data de 18 iunie 2021.

Colocviul de practică: se va susține pe data de 2 iulie pentru anul II și pe data de 16 iulie pentru anul III. Susținerea va avea loc pe platforma digitală în cadrul echipelor mai sus menționate, pentru toate tipurile de stagii de practică alese de studenți (în cadrul programului FCFDP, POCU-UTCB sau în afara programelor FCFDP). La colocviul de practică studenții trebuie să prezinte:

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat poate fi consultată aici.

Completare Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat pentru organizarea și desfășurarea practicii în perioada de suspendare a activităților didactice față în față poate fi consultată aici.

Decizia Consiliul de Administrație nr.4013 din 14.05.2021 privind desfășurarea activităților didactice poate fi consultată aici.