140 ani de Învățământ Tehnic Românesc în Domeniul Infrastructurii Transporturilor

Bine ați venit pe pagina dedicată evenimentului
140 ani de Învățământ Tehnic Românesc în Domeniul Infrastructurii Transporturilor


Celebrarea celei de-a 140-a aniversări a Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri reprezintă un moment perfect pentru o reflecţie asupra numeroaselor realizări ale acestei remarcabile instituţii.

Pe parcursul fiecărei activități și inițiative, ce au vizat această importantă manifestare, am primit sprijinul mai multor personalitati din mediul academic sau din mediul de afaceri.

Având în vedere situația actuală, pentru a reduce riscul infectarii cu virusul SARS-CoV-2, vă invităm să celebrăm împreună cei 140 de ani de învățământ tehnic românesc în domeniul infrastructurii transporturilor în mediul online, pe platforma Microsoft Teams, in data de 14.12.2021, ora 10:00

Link participare: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aLCspSh-3tj6i5qJ-VODwy1F1uILqdRh64AWNGkMAx0I1%40thread.tacv2/1639210810531?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%229c0df495-3030-4b79-aa0c-8d41353190b3%22%7d


Mulțumesc tuturor acelora care vor face din celebrare un succes.

Decan,
conf. univ. dr. ing.
Adrian BURLACU


Formular de înscriere

Model redactare

Template manuscript

Frânturi de istorie

Februarie 1847

Se emite „ofisul” de înființare a direcției lucrărilor publice cu patru „despărțituri”

  • inginerească
  • lucrări de drumuri și poduri
  • arhitectură
  • lucrări hidraulice

1850

Domnitorul Barbu Știrbei instituie o comisie alcătuită din Petrache Poenaru, Constantin Brăiloiu și Simion Marcovici pentru organizarea învățmântului ingineresc care să cuprindă și o școală de inginerie de poduri și șosele.

Ianuarie 1851

S-a deschis Școala de Poduri și Șosele careia i s-a conferit gradul de „Facultate”.

Iulie 1852

Domnitorul Barbu Știrbei l-a adus în țară pe profesorul francez Leon Lalane care a fost numit în fruntea direcției centrale a lucrărilor publice cât și în fruntea școlii de conducători de poduri și șosele. Profesorul francez a părăsit țara în iulie 1853. El a introdus sistemul de notare de la 1 la 20.

Ianuarie 1859

Se încheie o prima etapă de dezvoltare a istoriei învățământului superior de contrucții din Romania.

Iulie 1864

Prin decizia 6939/2907.1864 semnată de M. Kogalniceanu se afecta un buget pentru înființarea unei școli cu rolul de a forma specialiști pentru lucrări publice în ramura de poduri și șosele, mine, lucrări de arhitectură, etc.

Octombire 1864

Prin decretul domnesc nr. 11129/1/10/1864 s-a hotărât că Școala de Poduri și Șosele, Mine Și Arhitectură să înceapă cursurile la 1.10.1864.

Iulie 1866

Școala de Poduri și Șosele a fost închisă.

Octombire 1866

Domnitorul Carol I a dat decretul nr. 1562 prin care se aproba reînființarea Școlii de Poduri, Șosele și Mine.

Aprilie 1881

Școala Națională de Poduri și Șosele se organizează sub conducerea inginerului Gheorghe Duca ca director.

Octombire 1886

În prezența regelui Carol I s-a inaugurat noul local al școlii pe terenul din strada Polizu.

Iunie 1920

Regele Ferdinand a semnat decretul lege nr. 2521 pe baza căruia s-a înființat Școala Politehnică din București cu 4 secțiuni: Construcții, Electronică, Mine și Metalurgie, Industrie și Silvicultură.

August 1948

Prin decretul nr. 175/3.08.1948 al prezidiului M.A.N al R.P.R. s-a legiferat reorganizarea învățământului superior în universități, politehnici, respectiv institute.

Octombire 1948

Prin decizia 263327 a Ministrului Învățământului Public este înfiintat Institutul de Construcții București cu 2 secții: Construcții și Hidraulică.

Octombrie 1949

Prin Hotararea 1050/10.10.1949 a Consiliului de Ministri s-a decis ca Institutul de Construcții, cel de Arhitectura și cel de Drumuri și Poduri să se unifice în Institutul de Construcții și Arhitecură cu 4 facultăți:

I            Facultatea de Construcții Civile și Industriale

II         Facultatea de Poduri și Construcții Masive

III       Facultatea de Drumuri și Lucrări Edilitare

IV      Facultatea de Arhitectură și Urbanism

1957

Institutul de Construcții București se reorganizează având 5 facultăți:

V         Facultatea de Construcții Civile și Industriale

VI      Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

VII    Facultatea de Hidrotehnică

VIII Facultatea de Instalații pentru Construcții

IX      Facultatea de Utilaje pentru Construcții

Martie 1990

Prin ordinul Ministerului Învățământului nr 224/6.03.1990 începand cu anul universitar 1990-1991 se aprobă structura Institutului de Construcții București și anume:

·         Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

·         Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

·         Facultatea de Hidrotehnică

  • Facultatea de Instalații pentru Construcții
  • Facultatea de Mașini și Utilaje pentru Construcții
  • Facultatea de Geodezie

1994

Prin hotararea Guvernului Romaniei nr. 458/1994 s-a schimbat denumirea Institutului de Construcții București în Universitatea Tehnică de Contrucții București care păstraza însă structura din 1990