Al XVII-lea Simpozion National de Cai Ferate cu Participare Internationala