Informare privind activitățile de evaluare a studenților

27 ianuarie 2022

În baza Hotărârii Senatului nr. 538 /20 ianuarie 2022, studenții care sunt confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 sau sunt izolați de DSP și au acte doveditoare în acest sens pot susține examenele din perioada izolării în sistem online, în aceeași zi cu colegii sau la o dată ulterioară stabilită de comun acord cu cadrul didactic titular și cu acordul decanatului.

În acest sens vor fi parcurse următoarele etape.

Etapa 1. Redactare email

Studenții care au fost testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 sau sunt izolați de DSP vor redacta un email cu următorul conținut:

 1. Subiectul emailului: SARS-CoV-2 (respectați subiectul pentru a putea identifica mai ușor mesajele)
 2. Numele și prenumele studentului:
 3. Codul Numeric Personal:
 4. Facultatea, anul, programul de studii, seria și grupa:
 5. Examenul la care studentul nu se poate prezenta:
 6. Data la care a fost declarat pozitiv (în urma testului):
 7. Documentul pdf primit de la DSP care să se regăsească în Corona Forms*

*NOTĂ: Studentul își asumă răspunderea pentru autenticitatea documentului trimis. În cazul în care documentul este fals, se vor aplica prevederile art.59 din Regulamentul privind desfășurarea activității studenților. Universitatea își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente privind suspiciunea de fals în acte publice.

Etapa 2. Trimitere email

E-mailul se trimite către:

 1. cadrul didactic titular al disciplinei la al cărui examen studentul nu se poate prezenta
 2. prodecanul facultății
  1. Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole: constantin.budan@utcb.ro
  1. Facultatea de Hidrotehnică: giorgian.neculoiu@utcb.ro
  2. Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri: corina.chiotan@utcb.ro
  3. Facultatea de Inginerie a Instalațiilor: ion.sota@utcb.ro.
  4. Facultatea de Utilaj Tehnologic: amelitta.legendi@utcb.ro
  5. Facultatea de Geodezie: aurel.negrila@utcb.ro
  6. Facultatea de Inginerie în Limbi Străine: ruxandra.erbasu@utcb.ro
  1. Departamentul de Construcții Civile, Inginerie Urbană și Tehnologie: andrei.stanescu@utcb.ro
  2. Departamentul de Construcții Metalice, Management și Grafică Inginerească: bogdan.stefanescu@utcb.ro
  3. Departamentul de Matematică și Informatică: ion.mierlusmazilu@utcb.ro
  4. Departamentul de Mecanica Structurilor: ruxandra.enache@utcb.ro
  5. Departamentul de Inginerie Hidrotehnică: nicolai.sirbu@utcb.ro
  6. Departamentul de Hidraulică, Edilitate și Protecția Mediului: andrei.georgescu@utcb.ro
  7. Departamentul de Geotehnică și Fundații: ernest.olinic@utcb.ro
  8. Departamentul de Drumuri, Căi ferate și Materiale de Construcții: carmen.racanel@utcb.ro
  9. Departamentul de Rezistența materialelor, Poduri și Tuneluri :ionut.racanel@utcb.ro
  10. Departamentul de Educație Fizică și Sport: anamaria.titu@utcb.ro
  11. Departamentul de Sisteme Termo-hidraulice și pentru Protecția Atmosferei: rodica.frunzulica@utcb.ro
  12. Departamentul de Termotehnică și Echipamente Termice: alina.girip@utcb.ro
  13. Departamentul de Inginerie Electrică în Construcții și Instalații: eugen.badea@utcb.ro
  14. Departamentul de Mașini de Construcții și Mecatronică: aurelian.gaidos@utcb.ro
  15. Departamentul de Tehnologie Mecanică: stefan.mocanu@utcb.ro
  16. Departamentul de Geodezie și Fotogrammetrie: tiberiu.rus@utcb.ro
  17. Departamentul de Topografie și Cadastru: adrian.savu@utcb.ro
  18. Departamentul de Fizică: cornelia.grofu@utcb.ro
  19. Departamentul de Limbi Străine și Comunicare: raluca.ghentulescu@utcb.ro
  20. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: adrian.stoica@utcb.ro

Etapa 3. Verificare documente doveditoare

Veridicitatea datelor furnizate sunt verificate în Corona Forms de către prorectorii responsabili, iar rezultatul verificării se trimite către:

 1. cadrul didactic titular al disciplinei la al cărui examen studentul nu se poate prezenta
 2. prodecanul facultății
 3. directorul departamentului în care cadrul didactic este membru.

Etapa 4. Programarea examenului

Cadrul didactic titular al disciplinei programează examenul online respectând imparțialitatea față de subiectele de evaluare pe care le-au primit colegii studentului în sistemul fizic sau, dacă este posibil, repartizează studentul la o altă grupă pentru a susține examenul în format fizic după perioada de izolare (carantinare).

Decizia cadrului didactic, care conține toate elementele privind modul de desfășurare a examenului, data, ora și platforma / sala vor fi comunicate de către acesta printr-un email adresat studentului, prodecanului facultății și directorului de departament.