Interviu vocațional admitere studii universitare de masterat – FCFDP 2022

11 iulie 2022

Interviul vocational de la admitere la programele de studii universitare de masterat din cadrul facultății CFDP se va desfășura în mediul online, în data 26.08.2022, ora 12:00.

În vederea susținerii interviului vocațional, vă rugăm să accesați legătura următoare.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ1NWEyMzUtYTdlMC00Mzk2LWFlNzEtNTgxMWU0MTUxOTA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22a1ee31d0-3db6-4fce-9baf-b1fb4d4342b5%22%7d