Festivitatea de deschidere

Anul universitar 2023-2024

LICENȚĂ

Anul I, ora 12:00, Sala P6, FCFDP (mentor de an, Lector dr. fiz. Cristina RADU)

Anul II, ora 09:00, Sala III13, FCFDP (mentor de an, Conf. univ. dr. ing. Manuela BĂLAN)

Anul III, ora 10:00, Sala III13, FCFDP (mentor de an, Șef. lucr. univ. dr. ing. Claudia PETCU)

Anul IV, ora 10:00, Sala I4, FCFDP (mentor de an, Șef. lucr. univ. dr. ing. Corina CHIOTAN)

MASTER

Anul I, ora 14:00, Sala III13, FCFDP (mentor de an, Prof.univ.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL și Conf.univ.dr.ing. Ionuț RĂCĂNEL)

Anul II, ora 14:00, Sala III13, FCFDP (mentor de an, Prof.univ.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL și Conf.univ.dr.ing. Ionuț RĂCĂNEL)

Anul universitar 2022-2023

Anul universitar 2021-2022

Anul universitar 2020-2021

Anul universitar 2019-2020

Anul universitar 2018-2019