Gala Premiilor de Excelenţă pentru studenții UTCB

Ediția 2018

Pe data de 18 aprilie, a avut loc cea de a doua ediție a Galei premiilor de excelență pentru studenții UTCB pe care o putem concluziona cu un sigur pragraf: ”Suntem mândri de studenții noștri! Nominalizările facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri pentru „Gala Premiilor de Excelenţă pentru studenţii UTCB” sunt: I. Studenţi români: CONTOFAN Bogdan anul IV specializarea CFDP II. Studenţi străini: BORODIN Dumitru anul IV specializarea CFDP – Republica Moldova I. CONTOFAN Bogdan – studentul a promovat cele 9 semestre cu media 9.45 (anul I 9.18, anul II 9.55, anul III 9.73, anul IV 9.33); – studentul a participat la concursul profesional studenţesc local „Concurs de machete de poduri din lemn” unde a obţinut premiul pentru „Cea mai frumoasă machetă”; – studentul a participat la concursul studenţesc de rezistenţa materialelor „C.C. TEODORESCU” atât la faza locală, unde a obţinut locul I, cât şi la faza naţională; – studentul este membru în echipa de voluntari care promovează UTCB-CFDP în licee şi târguri expoziţionale. II. BORODIN Dumitru – studentul a promovat cele 9 semestre cu media 8.90 (anul I 8.61, anul II 8.25, anul III 8.73, anul IV 9.00); – studentul a participat la concursul profesional studenţesc local „Concurs de machete de poduri din lemn” unde a obţinut premiul pentru „Cea mai frumoasă machetă”; – studentul a participat la concursul studenţesc de rezistenţa materialelor „C.C. TEODORESCU” la faza locală; – studentul este membru în echipa de voluntari care promovează UTCB-CFDP în licee şi târguri expoziţionale.

     

Ediția 2017