Admitere

Metodologie Admitere 2018

     

Câte locuri sunt disponibile pentru admitere – sesiunea septembrie 2019

Când mă pot înscrie?

Ce documente am nevoie să mă înscriu la admitere?

1. Cererea de înscriere
2. 
Diploma de licență, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverința
3. 
Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluării datelor persoanele și a rezultatelor obținute 
4. 
Certificatul de naștere
5. 
Certificatul de căsătorie
6. 
Cartea sau buletinul de identitate
7. 
Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei (Documentele se depun în copii certificate de comisia de admitere)

    

Care este modalitatea de admitere

Media admitere


Admiterea pentru specializările Inginerești se face pe baza de dosar și a unei probe orale/interviu luând-se în considerare și rezultatele examenului de licență. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii în vigoare nr. 84/1995*), republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate.

    

Unde mă înscriu?